header photo0
header photo

Aseri Vald

Sinine savi, sinine meri

Antud veebilehe infot enam ei uuendata! Palun külastage meie uut kodulehte aadressil www.viru-nigula.ee


Teated ja uudised

 

Hea kodulehe külastaja!

Antud veebilehe infot enam ei uuendata!
Palun külastage meie uut kodulehte aadressil www.viru-nigula.ee

Avaldatud: 02.01.2018
 

Koolivõrgu korrastamine

Meetme „Koolivõrgu korrastamine” tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine” toetuse taotluse rahuldamise otsusest lähtuvalt antakse projektile „Aseri Kooli põhikooli kasutusse jääva hooneosa rekonstrueerimine ja sisustamine“ nr 2014-2020.1.04.17-0034 30.06.2017 struktuuritoetust kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1 616 775,14 eurot. Omafinantseering on vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest, rahalises mahus vähemalt 285 313,26 eurot. Projekti elluviimise tulemusel  rekonstrueeritakse ja sisustatakse kaasaegselt Aseri Kooli põhikooli kasutusse jääv hooneosa. Terviklikult lahendatud õppehoonesse planeeritakse ligi 1480 m² suurusel pinnal põhikooli õpilastele nüüdisaegsed õppetingimused. Põhikooli kasutuses olev pind väheneb projekti elluviimise järgselt 2793 m² võrra, millest lähtuvalt vähenevad olulisel määral ka põhikooli majandamiskulud. Tänase Aseri valla territooriumil tagatakse projekti järgselt kvaliteetse põhihariduse pakkumine pikemal perioodil. Projekti elluviimise tähtaeg on 31.08.2019.

Avaldatud: 27.10.2017