Õppetöö

Õppetöö toimub vastavalt EHIS-es (Eesti Hariduse Infosüsteem) kinnitatud õppekavadele.

Aseri Muusikakoolis on võimalik õppida 2017/18 õppeaastal klaverit, akordioni, nuppakordioni (bajaani),plokkflööti,kitarri, kannelt, balalaikat.
Lisapillidena on võimalik õppida kõiki eelpoolnimetatud pille ja lisaks mandoliini, kontrabassi (rahvapilliorkestris), torupilli, parmupilli, rütmipillina -trumme.
Kool võimaldab muusikaharidust omandada kahes erineva raskusastmega õppekavaga osakonnas:
* pilliõpetusosakond – eesmärgiks on anda muusikalist põhiharidust antud huvialal ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks;
* üldosakond – eesmärgiks on anda muusikalist põhiharidust antud erialal vähendatud mahus.
Konkreetse ainekavaga on võimalik tutvuda Aseri Muusikakoolis.


Õppeaasta jaguneb kolmeks trimestriks.
Vaheaegade kestvus on kooskõlas üldhariduskoolide vastavate perioodidega:

I      21. oktoober 2017 – 29. oktoober 2017;
II     23. detsember 2017 – 07. jaanuar 2018;
III    24.veebruar 2018 - 04.märts 2018;
IV    21.aprill 2018 - 01.mai 2018;
V     12.juuni 2018 - 31.august 2018.