Õpilased

2017/18 õppeaastal alustas muusikakoolis õpinguid  45 õpilast.
 

 

Õpetajad

1. Svetlana Jessevitš – klaveriõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
2. Marianna Koitla – klaveri- ja plokkflöödiõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
3. Marina Popova – solfedžo- ja muusikalooõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
4. Anatoli Zamahhov – akordioni-, nuppakordioni-, bajaani- ja kitarriõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
5. Anna Zamahhova – akordioni- , kandle - ja balalaikaõpetaja, telef. 33 51 136, muusikakool@aseri.ee
6. Silvi-Niina Varinurm – muusikakooli direktor, telef. 33 51 136, 51 75 891, muusikakool@aseri.ee

 

Ansamblid, orkestrid

Rahvapilli orkester – juhendaja õp. Anna Zamahhova
Vokaalinstrumentaalansambel – juhendaja õp. Anatoli Zamahhov
Käsikellade ansamblid (noorem ja vanem rühm) – juhendaja õp. Marina Popova
Nuppakordionistide ansambel - juhendaja õp. Anatoli Zamahhov
 

 

Hoolekogu

1. Kaido Veski - Vallavolikogu esindaja
2. Marianna Koitla - õppenõukogu esindaja
3. Regina Kaplina - kooli vilistlane
4. Viktoria Ibragimova - lastevanemate esindaja
5. Kaari Uussoo - lastevanemate esindaja

Viru-Nigula Vallavalitsuse korraldus nr 129  22.03.2018