Õpilased

2017/18 õppeaastal alustas muusikakoolis õpinguid  45 õpilast.
 

 

Õpetajad

1. Svetlana Jessevitš – klaveriõpetaja; töötab alates 1978. aastast.
2. Marianna Koitla – klaveri-,plokkflöödi ja muusikalooõpetaja; töötab alates 1981. aastast.
3. Marina Popova – solfedžo- ja muusikalooõpetaja; töötab alates 1985. aastast.
4. Anatoli Zamahhov – akordioni-, nuppakordioni-, bajaani- ja kitarriõpetaja; töötab alates 1989.aastast.
5. Anna Zamahhova – akordioni- ja kandleõpetaja; töötab alates 1985.aastast.
6. Silvi-Niina Varinurm – muusikakooli direktor; töötab alates 1974. aastast.

 

Ansamblid, orkestrid

Rahvapilli orkester – juhendaja õp. Anna Zamahhova
Vokaalinstrumentaalansambel – juhendaja õp. Anatoli Zamahhov
Käsikellade ansamblid (noorem ja vanem rühm) – juhendaja õp. Marina Popova
Nuppakordionistide ansambel - juhendaja õp. Anatoli Zamahhov